Vyberte stranu

Sídlisko Lány má históriu, ktorá začína už v protohistorickom období. V polohe Dedovec existovalo zatiaľ najväčšie zistené slovanské hradištné sídlisko na severnom Slovensku.